Het Akkoord van Albrandswaard

Het Akkoord van Albrandswaard --- uitleg

Het akkoord van Albrandswaard bestaat uit vijf onderdelen.
1. De ontdekpas
We maken een ontdekpas Albrandswaard voor sport, bewegen, cultuur, educatie en welzijn, waarmee gebruikers tegen gereduceerd tarief of gratis mee kunnen doen met kennismakingsactiviteiten.
2. Sociaal platform
We maken een centrale marktplaats voor burgers en gemeenschap om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Denk aan bijeenkomsten en een (digitaal) loket, met structurele media-aandacht en opname in gemeentelijke publicaties, zoals de website en de gemeentegids.
Sterkte verenigingen door inzet maatschappelijk makelaar.
We delen elkaars kennis, kunde, materiaal, accommodatie, etc. waardoor de aangesloten partijen zichzelf als lerende organisatie kunnen versterken. Een maatschappelijk makelaar is nodig om het Akkoord van Albrandswaard in goede banen te leiden.
4. Gezonde leefstijl: iedere inwoner in beweging.
We gaan zorgen dat elke inwoner van Albrandswaard minimaal 2x per week kan (gaan) sporten en bewegen en ook cultureel actief is. Gerichte informatie over voeding, slaap, ontspanning en beweging komt beschikbaar, passend bij de persoonlijke doelen van de bewoners. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorg, welzijn, bedrijven, etc. spelen een adviserende rol.
5. Toegankelijke en betaalbare accomodaties en voorzieningen.
We willen betaalbare en toegankelijke accommodaties en een transparant tarievensysteem voor (ver)huur. Dat geldt zowel voor accommodaties en voorzieningen van de gemeente als van verenigingen of andere organisaties. Bijdragen die maatschappelijk verantwoord zijn, worden gewaardeerd en beloond.

“In 2025 zijn de inwoners van Albrandswaard tevreden over de mogelijkheden om fysiek, sociaal en mentaal gezond te worden en te blijven. Zij kennen het aanbod, weten informatie of hulp te vinden en maken actief gebruik van de mogelijkheden. Inwoners die passief blijven of niet zelfstandig de weg kunnen vinden worden uitgedaagd, gestimuleerd en geholpen om ook mee te doen.”
Bron: Beleidsvisie “Blije Gezichten, Albrandswaard in Beweging 2017-2025”.
Gezond en goed in je vel. Dat wil toch iedereen! Het Akkoord van Albrandswaard wil daar graag aan bijdragen. Ambitieus? Zeker, maar wij zijn ervan overtuigd dat we samen heel ver kunnen komen. Gelukkig zijn er veel partijen die willen meedoen. Wij hebben daarom met een aantal mensen een ‘kopgroep’ gevormd om deze ambitie om te zetten in concrete acties. Het Akkoord is gericht op bewegen, sport, gezonde leefstijl en cultuur voor alle doelgroepen van jong tot oud. Want door de kracht en het plezier van bijvoorbeeld sport en muziek te benutten, wordt Albrandswaard een nog fijnere plek om te wonen.

Het doel van het Akkoord is om verenigingen, organisaties en instellingen, eigenlijk alle andere aanbieders van cultuur, sport, welzijn, zorg en onderwijs, bij elkaar te brengen en (meer) samen te werken. Het delen van kennis, kunde en middelen heeft veel voordelen voor de eigen organisatie, maar geeft vooral een grote meerwaarde voor de inwoners van Albrandswaard.

Het Akkoord kan niet ineens alle ambities voor 2025 realiseren, maar zet nu wel een belangrijke stap door in te zetten op vijf thema’s: de ontdekpas, het sociaal platform, sterkere verenigingen door een maatschappelijk makelaar, gezonde leefstijl en toegankelijke en betaalbare accommodaties en voorzieningen.

Wij staan open voor samenwerking met anderen, niet alleen op het gebied van sport en cultuur maar ook vanuit onderwijs, zorg of welzijn. Er zijn natuurlijk verenigingen die nu al samenwerken. Zij kunnen anderen adviseren en ondersteunen bij vergelijkbare en bij nieuwe ideeën. Wij vinden het belangrijk om elkaar te helpen en daardoor sterker te worden. Dat is goed voor verenigingen, organisaties en instellingen én goed voor iedereen in Albrandswaard, ongeacht leeftijd of beperking.
De kopgroep
Aad Wijntjes (Stichting Sportief Albrandswaard)
Marco Kooiman (Formateur)
Peter Stoel (Muziekvereniging Volharding)
Ria Lodder (sv Poortugaal)
Romana Verkerk (Gemeente Albrandswaard)
Tjeerd van Rossen (Stichting Welzijn Albrandswaard)
  print